::: Kategori Seçiniz :::
Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları Matrah ve Oranları
 
 Veraset ve İntikal Vergisi  İstisna Miktarları  
 
Veraset - intikal Türü İstisna Tutarı
Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 170.086 TL
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 340.381TL
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.918 TL
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.918 TL
 
 
 Veraset ve İntikal Vergisinde  Matrah ve  Oranlar

1/1/2016 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
 
 
Matrah
Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız İntikallerde
İlk                         210.000 TL için 1 10
Sonra gelen         500.000 TL için 3 15
Sonra gelen      1.110.000 TL için 5 20
Sonra gelen      2.000.000 TL için 7 25
Matrahın           3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30