::: Kategori Seçiniz :::
Sözleşmelere Yeni Bir Yaklaşım

Sözleşmelere Yeni Bir Yaklaşım

Ekim 2019 (HBR)

Özetle

SORUN

Geleneksel satın alma sözleşmeleri tarafların birbirlerine yüksek düzeyde bağımlı oldukları, gelecekteki olayların öngörülemediği, esneklik ve güven gerektiren karmaşık stratejik ilişkilerde işe yaramaz. Geleneksel sözleşmeler belirsizlikle başa çıkmak için ihtiyaç duyulan ortaklık benzeri ilişkileri desteklemek yerine baltalar.

SEBEP

Şirketler sözleşmeleri bir tarafın zarar görmesi pahasına diğerinin gücünü kötüye kullanması olasılığına karşı güvence olarak kullanagelmiştir. Bu düşmanca bakış açısı olumsuz bir kısasa kısas girdabı yaratır.

ÇÖZÜM

İlişkileri düzenleyen resmi bir sözleşme güven temeli kurar, ortak hedefleri ortaya koyar ve tarafların beklentilerini ve çıkarlarını zaman içinde ortaklaştıracak yönetişim yapıları kurar.

ESER HAKKINDA

Sanatçı Cecil Touchon’un dilimlenmiş ve yeniden düzenlenmiş harf kolajları “harf altı şiirler” oluşturur. Sanatçının Typographic Abstraction serisindeki kompozisyonlar, harfleri yazılı dilin sembolleri olmaktan çıkarıp bir tür görsel mimariye dönüştürür. 

Yol Gösterici İlkelerin Yazılması

İlişkileri düzenleyen resmi sözleşmeler güven temeli üzerine inşa edilir ve ortak bir vizyon ve altı evrensel yol gösterici ilke ile şekillenir. Island Health ve South Island tarafından yazıya dökülüp sözleşmelerinin giriş bölümüne eklenen bu metin diğer şirketler tarafından kendi ilkelerini yazarken örnek alınabilir.  

ORTAK VİZYON

 •  Bizler hastalarımızın bakımında ve kendi içimizde ortak sorumluluk, işbirlikçi inovasyon, karşılıklı anlayış ve harekete geçme cesareti aracılığıyla güvenli ve destekleyici bir ortamda mükemmelliği takdir ve teşvik eden bir ekibiz. 
Sağlık hizmetleri alanında lider olacağız. 
Güvene ve saygıya dayalı, aşağıdaki Yol Gösterici İlkeler ve Niyetler’e uygun ilişkiler kurarak bu vizyona ulaşacağız.  

YOL GÖSTERİCİ İLKELER VE NİYETLER 

 •  Mütekabiliyet: Karşılıklı fayda ve anlayışa ulaşma ruhuyla çalışırız. Bunun için alma- verme dengesini korumak gerektiğinin farkındayız. Zorlukları aşmak ve başarılarımızı kutlamak için ikimiz de kendi özgün güçlü yönlerimiz ve kaynaklarımızı ortaya koyacağız.  
 •  Özerklik: Özgün becerilerimiz, eğitimimiz ve mesleki sorumluluklarımız çerçevesinde yönetim ve karar alma konusunda birbirimize özgürlük tanıyoruz. Her birimiz, Ortak Vizyonumuza ulaşmak için ortak çıkarımıza saygı duyan ve güçlendiren kararlar almayı ve eylemlerde bulunmayı taahhüt ediyoruz. 
 •  Dürüstlük: Bu bizi savunmasız hale getirdiğinde ya da rahatsız ettiğinde bile doğru ve samimi olacağız. Bu olgular, bilinmeyenler, duygular, niyetler, algılar ve tercih edilen çıktılar hakkında dürüstlüğü içerir. 
 •  Sadakat: İlişkimize bağlıyız. Birbirimizin çıkarlarına kendimizinkine verdiğimiz kadar değer vereceğiz. Zorluklara karşı omuz omuza durarak Ortak Vizyonumuza ulaşacağız. .
 •  Adalet: Adillik hedefliyoruz ki bu her zaman eşitlik anlamına gelmeyebilir. Kararlarımızı ihtiyaçlar, riskler ve kaynaklar hakkında dengeli bir değerlendirmeye dayanarak vereceğiz. 
 •  Bütünlük: Eylemlerimiz sözlerimiz ve anlaşmalarımızla bilinçli bir şekilde tutarlı olacaktır. Kararlar rastgele verilmeyecek, Ortak Vizyonumuz ve Yol Gösterici İlkelerimize uygun olacaktır. Kolektif sözlerimiz ve eylemlerimiz ilişkinin çıkarlarına ve hasta odaklı bakım hizmetlerinin sağlanmasına yönelik olacaktır.