METOT Akademi - Eğitim ve Seminerler

Sürekli yenilenen iş hayatımızda sürekli eğitim ve kendini geliştirmek artık neredeyse bir zorunluluk...
 
KENDİNİZİ GÜNCEL TUTUN…
 
Başta KOBİ’ler olmak üzere şirketlerimizin Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun gereklerine uygun olarak kurumsal yönetim anlayışıyla yönetilen, rekabetçi bir yapıya kavuşmalarına yönelik olan eğitimlerimiz, konusunda uzman eğitmenler ve iş hayatının pratik uygulamaları içinde yer alan akademisyenler tarafından verilmektedir.

Vermiş Olduğumuz Eğitimler :
 • TFRS Dönüşümü ve Uygulamaları
 • Yeni TTK’nın İş Hayatımıza Ve Çalışma Yaşamımıza Getirdikleri
 • Finansal Darboğazda Olan İşletmeler İçin Çıkış Yolları
 • KOBİ’ler İçin Devlet Destekleri: KOSGEB Desteklerinden Nasıl Yararlanılır?
 • Şirketlerde Maliyet Düşürme Stratejileri: Başarılı Şirketler Maliyetlerini  Nasıl Düşürüyorlar, Nasıl Rekabette Öne Geçiyorlar?
 • Elektronik  Ticaret  Nedir?  Şirketlerimizin  Pazar  Ve  Müşteri  Payının Arttırılmasında Nasıl Etkili Bir Araç Olabilir?
 • Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler: Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi
 • Personel Maliyetlerini Azaltan Yasal Teşvikler Nelerdir? İşletmeler Bu Teşviklerden Nasıl Yararlanabilirler?
 • İşletmeler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim Nasıl Sağlanabilir? (Teşvik, Kredi, Destekler, Hibeler)
 • İnsan  Kaynakları  Yönetiminde  Ve  Çalışma  Hayatında  Yeni  Yasal Düzenlemeler
 • İşletmelerde Stratejik Planlama Ve Bütçeleme Nasıl Yapılmalıdır?
 • Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Sorunları
 • Şirketlerdeki Hile Ve Usulsüzlüklerin Tespitinde İç Denetimin Önemi
 • Şirketlerde Muhasebe Ve İç Kontrol Sisteminin Kurulmasının Şirketlerin Geleceği İçin Önemi
 • Şirketlerde Temel Finansal Başarısızlık Nedenleri Ve Çözümleri
 • KOBİ’lerin Tedarikçi Sözleşmelerinin Yeni TTK’ya Göre Düzenlenmesi ve Mevcut Sözleşmelerin Revizyonu