Muhasebe & Mali İşler YönetimiHızlı ve doğru karar vermek durumundaki yöneticiler için
muhasebe sisteminde oluşturulan veriler büyük önem taşıyor
 
Muhasebe kayıtlarınız güvenli ellerde…
 
Finansal kararların şirketlerin hayatta kalması için taşıdığı kritik önemi tüm yöneticiler biliyor. Bu kararların sağlıklı verilere dayanması ancak iyi tasarlanmış ve iyi yönetilen bir muhasebe ve mali işler hizmeti ile mümkün. 
Artık, yasalara uygun bir şekilde defter tutulması ve vergi hesaplanması şeklinde algılanan muhasebe hizmeti kabuk değiştirmekte analiz, geleceğe yönelik makul tahminleme ve muhasebe politikasını belirlemeye evrilmektedir.
Dolayısıyla, şirketlerin bu değişime uygun muhasebe sistemini kurmaları ve hayata geçirmeleri yakın dönemin temel gereksinimlerinden biri haline gelmiştir. 


Bu Kapsamdaki Hizmetlerimiz:
 • Maliyet Muhasebesi Sisteminin Kurulması
 • Mali Tabloların TFRS’ye dönüşümü
 • Şirket kuruluşu
 • Bölünme/Birleşme/Tür Değiştirme Raporları
 • Sermaye Artışı/Azalışı
 • Muhasebe Departmanı Çalışanlarının Eğitimi
 • Defter Tutma ve Vergi Beyannamelerinin Hazırlanması (Outsourcing)
 • Bordrolama Hizmeti (Outsourcing)
 • Defter tutma
 • Muhasebe kayıtlarının Tekdüzen Hesap Planına uygun olarak tutulması
 • Muhasebe kayıtlarının ilgili mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi
 • Mali tabloların Tekdüzen Hesap Planına ve uluslararası standartlarına uygun olarak hazırlanması
 • Uluslararası şirketlerin dönemsel raporlarının uluslararası standartlar çerçevesinde hazırlanması
 • Şirketlerin mali analizlerinin yapılıp yorumlanması
 • Muhasebe uygulamaları hakkında danışmanlık
 • Vergi beyannamelerinin düzenlenmesi
 • Bordrolama hizmeti
 • SGK bildirgelerinin hazırlanması
 • Tüm bildirim ve beyannamelerin ilgili mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi
 • Dönemsel raporlamalar