Yatırım & Hibe ve DesteklerDoğru projeleri ve kaynakları birlikte oluşturuyoruz,
büyümenize katkı sağlıyoruz.

 
Doğru girişim her zaman bir karşılık
bulacaktır. 
 
Yeni iş kurmak, işini büyütmek ve geliştirmek isteyen girişimcilerin yatırım projelerinin en sağlıklı şekilde hazırlanması ve hayata geçirilmesi süreçlerinde danışmanlık hizmetimiz ile yanınızdayız. Bu hizmet kapsamında yapmış olduğumuz fizibilite çalışması geniş kapsamlı ekonomik analiz niteliğinde olup, projenin farklı finansman kaynaklarından yararlanması için de önemli bir dayanak oluşturmaktadır.  

Ayrıca, bir projesi olan ancak kaynak bulmakta sıkıntı çeken işletmelere kamu kaynaklı hibe, teşvik ve desteklerden faydalanabilmeleri için proje danışmanlığı hizmetimiz ile katkıda bulunuyoruz. İşletmelere ülkemizde son dönemde yoğunluk kazanan çeşitli teşvik ve destek mekanizmaları konusunda bilgi sunmak, iş planı ve projeler hazırlayarak bunlardan yararlanmalarını sağlamak için Yalçın ERKURTULGU olarak yanınızdayız.
 

Bu kapsamdaki proje sunduğumuz kuruluşlar:
 
 • KOSGEB Destekleri
 • Bölgesel Kalkınma Ajansları Destekleri
 • Yatırım Teşvik
 • Yatırım Projelerinin Hazırlanması
 • Kırsal Kalkınma Projeleri
 • Avrupa Birliği
 • TUBİTAK Projeleri
 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • TKDK Kırsal Kalkınma Destekleri
 • Ekonomi Bakanlığı
 • TTGV
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • GEKA
 • ZAFER 
 • İZKA